Kartlegger lærerbehovet

Fylkesmannen i Trøndelag gjennomfører nå en undesøkelse i kommunene med tanke på lærerbehovet i framtiden.

I dag er det i overkant av 6100 lærere i grunnskolen i Trøndelag. De fleste av disse har utdanning som lærere, men likevel er det slik at noen mangler lærerutdanning. I årene fremover er det ventet at det blir en jevn aldersavgang fra læreryrket. Utdanning og rekruttering av lærere er derfor en stor og viktig oppgave i årene som kommer.

-For å få bedre oversikt over situasjonen gjennomfører vi nå en undersøkelse i kommunene der vi ber kommunene stipulere lærerbehovet fremover, sier oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag, i en pressemelding.

Han understreker at det også er viktig å legge til rette for nyutdannede lærere slik at de blir stående yrket.

Bevare kompetanse

I sine første praksisår er lærerens karriere sårbar. Mange opplever det som blir omtalt som «praksissjokket» når de er i gang med undervisningen. Hele en av seks nyutdannede lærere velger å forlate yrket i løpet av de fem første årene.

-Utdanning av nye lærere er viktig, men kanskje like viktig er det å legge til rette i starten av karrieren slik at vi får gode profesjonsutøvere som blir stående i jobben, sier Stene.

Han viser til at det finnes gode ordninger som kan hjelpe kommunene i dette arbeidet. Nå kan trønderske kommuner søke om tilskudd for å gi nyutdannede lærere i grunnskolen veiledning i denne fasen. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak ordningen.