Toppverv for Lill Harriet

Guppeleder for FrP i Malvik kommune og Trøndelag fylkeskommune, Lill Harriet Sandaune, ble søndag valgt inn som fast medlem av sentralstyret i Fremskrittspartiet.

-Dette var artig, og jeg er både stolt og ydmyk for den tilliten som landsmøtet når har vist meg med å velge meg som fast sentralstyremedlem, sier hun i en kommentar til Malviknytt.

-Det var utenkelig for meg for noen år siden at jeg skulle bli en del av partiledelsen til FrP. Jeg gleder meg til å være med på den viktige jobben vi nå har inn mot valget 9. september.

-Jeg har vært med som varamedlem det siste året, og det er flott å vite at jeg nå skal møte fast og fortsette arbeidet i sentralstyret.