Er redusert busstilbud i tråd med bymiljøavtalen?

Er redusert busstilbud i tråd med bymiljøavtalen?

Innlegg fra Anders Frost (H): Ja det er et betimelig spørsmål, når de rødgrønne politikerne i fylke, med Arbeiderpartiet og ikke minst vår egen SV representant Rakel Trondal i spissen, vedtok å redusere busstilbudet mellom Stjørdal og Trondheim fra 2021.

«Vi har prioritert en satsing på skole» er begrunnelsen for å kutte anbudet til bussruter med 50 millioner fra 2021.

Det er vanskelig å være uenig i at en satsing på skole er både fremtidsrettet og en hjertesak for Høyre, så det er vi veldig glad for. Det som derimot er helt uforståelig, er at det rødgrønne flertallet i fylke, rett etter at bymiljøavtalen er vedtatt, svarer med å redusere busstilbudet for Malvik kommunes innbyggere.

Var ikke det hele hensikten at avtalen skulle stimulere til at flere velger å bruke bussen?
Var ikke det derfor Stjørdal og Malvik, sammen med Melhus og Trondheim kommuner samt fylke, inngikk bymiljøavtalen sammen med staten?
Er respekten for inngåtte miljøtiltak så lav, at man endrer de viktigste virkemidlene så snart man skifter fokus?

Jeg savner den røde tråden, og det å følge opp en forpliktelse.

Grunnpilarene i bymiljøavtalen er jo nettopp å øke bruken av kollektivtransport, og mindre bruk av privatbiler. Da kan man ikke i neste runde sørge for at tilbudet blir dårligere, men håpe at flere likevel velger bussen. Det blir for dumt. For å tilrettelegge for økt bruk, har Malvik kommune forpliktet seg å prioritere boligbygging i de områder der det allerede er boliger langs Malvik veien. Videre å tilrettelegge for parkering og tilførselsveier til kollektivknutepunkt langs Malvik veien, for de som ikke bor i direkte nærhet til kollektivruten.

Jeg hadde håpet at bymiljøavtalen skulle medføre enda flere avganger for bussen, og at tidene bussene går blir utvidet, både litt tidligere og ikke minst senere på kvelden. Jeg har også jobbet for at vi skulle få bussruter som medførte at enda flere i kommunen fikk et busstilbud. Jeg nevner særlig Øvre Hundhamaren og Vikhammeråsen. Videre at vi lytter til ungdomsrådet og de som ikke kjører egen bil, som ønsker seg et bedre busstilbud internt i kommunen, mellom boligområdene langs Malvikveien, og til handelsområdet på Sveberg.

Jeg synes Adresseavisens kommentator Thomas Kothe – Næss, oppsummerte situasjonen godt i sin kommentar i avisen 29.04.2019. «Legger ned populære bussruter for å spare – Det skurrer kraftig når fylkespolitikerne vedtar et busstilbud der ruter med for mange passasjerer blir lagt ned».  Jeg antar han blant annet tenkte på bussruten mellom Stjørdal og Trondheim. For meg vil det være et brudd med intensjonene i bymiljøavtalen, å redusere busstilbudet for Malvik sine innbyggere. Vi burde forvente et bedre tilbud.

 Anders Frost
Kommunestyrerepresentant,
medlem ARESAM og
listekandidat for Malvik Høyre