Travnytt: – Galopp i første sving!

Innlegg fra Bernt Ole Ravlum (AP): I et leserinnlegg i Malviknytt (30.04.19) avslører medlem av styringsgruppen for ny travbane, Morten Valstad, et lettvint forhold til både fakta og manglende kunnskap om politiske prosesser.

Det er på ingen måte uventet at vi får slike reaksjoner, noe annen ville vært oppsiktsvekkende. Uansett hvilket standpunkt Arbeiderpartiet hadde landet på i travsaken ville vi fått protester fra den ene eller den andre sida. Kombinasjonen usannheter og kunnskapsløshet er derimot ikke vanlig kost.

Les også: Hestehandel ødela for travet.

La oss ta første skivebom – kyllingslakteriet. Her hevder Valstad at Malvik sa nei til dette og bruker kyllingen som et slags bevis for at AP er imot all ny etablering. Tull!  Malvik prøvde på alle måter å legge til rette for at bedriften skulle velge oss. Om Valstad skulle være interessert i noe mer innsikt i saken anbefales det å ta kontakt med konsernledelsen i REMA.

Det hevdes videre at gruppeleder (Ravlum) ikke kunne imøtekomme travets ønske om møte med partigruppa, og at dette er kritikkverdig. Akkurat samme svaret på samme spørsmål fikk Bondelaget!

Så lages det ei smørje om at AP i behandling av arealplan legger seg flat for SP og at det meste er avtalt på forhånd. Saken om næringsareal på Sveberg-Vullu-Reitan viser til fulle at AP vet hva de vil og hva som er viktig!

Arbeiderpartiet har helt siden i høst sagt at de vil følge hele prosessen om bl.a. travbane og at medlemsmøte vil være avgjørende for hvilket standpunkt partiet lander på. Dette har irritert både tilhengere og motstandere – påstander om bondeslikking og næringsfiendtlighet har haglet både i media og direkte til politikere i AP. Partiet har likevel stått løpet ut og gjort det vi sa vi skulle gjøre.

Valstad hevder også i sitt leserinnlegg at Høyre og FrP – som brukte i underkant av en halv time på å bestemme seg i travsaken tidlig i høst – har satt seg godt inn i saken. Dette, fremdeles ifølge Valstad, må få folk til å skjønne hva de skal stemme til valget i høst. Joda, velbekomme og god bedring!

Arbeiderpartiet ønsker travet velkommen til Malvik. Helt fra første henvendelse om travbane i Bromsetåsen har partiet sagt at dette vil vi jobbe for. Et anlegg på Bjørnstad-Kvegjerdet er en helt annen sak!

Bernt Ole Ravlum 

(gruppeleder AP – Kommunestyret Malvik )