Stenger grunnet sprengning

I forbindelse med byggingen av den nye handels og industriparken på Sveberg, vil både E6 og Vuluveg bli stengt dag den 30.04.2019, i en kortere tid mellom klokken 12:00 og 13:00.

Br. Bjerkli A/S opplyser om at det skal foretas en sprengning, og det skal sprenges på fjellet bak Stav / Shell. Veiene åpnet umiddelbart etter sprengning er utført.