Hestehandel ødela for travet

Innlegg av Morten Valstad, medlem av styringsgruppen for ny travbane: Travet tapte travbanen i Malvik på grunn av en hestehandel mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet da det er kommunevalg til høsten.

Da Bernt Ravlum (AP) åpnet sitt innlegg under kommunestyremøtet mandag med å si at Arbeiderpartiet har gjort en grundig gjennomgang av denne saken med de berørte, er det etter min mening feil.

De har etter min mening kun lyttet til motstanderne og ikke til oss i travet.
Vi i styringsgruppa av den nye travbanen ba om ett møte med Arbeiderpartiet før 2.gangs behandling i ARESAM. Da fikk vi som svar at AP allerede hadde tatt ett valg, sammen med Senterpartiet, slik at et møte ikke var behøvelig.

Dette stemmer jo også godt med påstanden om at SP har satt press på AP i forhold til høstens valg.

Avviste møte

Vi tok i forkant av kommunestyremøtet mandag kontakt med AP sin gruppeleder om muligheter for ett nytt møte. Dette ble avvist i en e-post med at saken hadde vært oppe i et gruppemøte og at de dessverre ikke kunne imøtekomme ønsket om et møte med oss.

Arbeiderpartiet anbefalte oss heller å se på et område i Malvik som beskrives som et mulig framtidig næringsareal. Tiden renner nå fra oss og vi har heller ikke muligheter innad i travet, til å endre planer til noe som ikke er på kartet og vedtatt i vår generalforsamling.

Møte med grunneiere 

Sammen med Høyre hadde vi et møte hvor også de berørte grunneierne i nærheten av det planlagte travanlegget deltok. Der fikk vi belyst hele saken med fakta, da det utvilsomt har versert flere ting i denne saken som ikke stemmer.

Fremskrittspartiet har også satt seg godt inn i saken og dens papirer. De har ikke bare hørt på motstanderne slik AP har gjort.

Jeg har også en undring når det gjelder Miljøpartiet De Grønne da det her er stor besparing av Co2 i forbindelse med uttak av masse fra tunnel.

Ikke god matjord

Gårdbrukerne i nærheten har hevdet at dette tilhører den beste matjorda i Malvik. NIBIO-rapporten sier noe helt annet. Disse opplysningen kom ikke fram da det ble benyttet gammelt lovverk.

Senterpartiet snakker varmt om jordvern og det er bra, men når varaordfører ikke stiller på grunn av inhabilitet da han har lagt ut tomter på egen jord som ikke skal erstattes, så begynner jeg å lure på om det ikke stemmer.

Jeg er skuffet over Senterpartiet som skal være for landbruket, noe som travet er en del av. Totalisatorspillet er gitt av Landbruksdepartementet for å ta vare på hesten.
Da det omsettes mye i form av fòr og arbeidsplasser burde SP og gårdbrukerne spilt på lag med travet.

Ingen ja-kommune

Det hevdes at Malvik kommune ikke er en ja-kommune, noe som stemmer da de har sagt nei til kylling-fabrikk med mange arbeidsplasser og nå ender også travbanen opp i Orkdal, som ønsker oss velkommen.

Via mitt nettverk i Malvik får jeg høre at det er flere medlemmer av AP som til høsten ikke vil gi partiet sin stemme.

Jeg vil ønske Høyre og Fremskrittspartiet lykke til med kommunevalget til høsten. De setter seg i hvert fall inn i sakene på en ryddig måte.

Morten Valstad
Medlem av styringsgruppen
for ny travbane