Flere unge chatter med Kirkens SOS i påsken

Fra palmesøndag til og med langfredag, besvarte Kirkens SOS hele 231 chatsamtaler. Dette er en økning på drøye 50 prosent, sammenliknet med samme periode i fjor. Også antall besvarte SOS-meldinger, som er en form for anonym epost, har økt.

Nesten 1000 frivillige

Kirkens SOS samler nærmere 1000 frivillige ildsjeler til tjeneste. Til sammen besvarer de frivillige nesten 200 000 henvendelser hvert år. Det er de frivillige som svarer på telefon, chat og SOS-melding enten det er dag, natt, hverdag, ferie eller helligdag. Kirkens SOS ønsker å bidra til å gi alle mennesker som møter motgang i livene sine håp, uansett sosial eller økonomisk bakgrunn, religion eller seksuell legning. Alle som tar kontakt er anonyme og de frivillige har taushetsplikt.

-De som tar kontakt på chatten er som regel i aldersgruppen 15-30 år, mens de som tar kontakt via telefon ofte er eldre. Alt tyder derfor på at Kirkens SOS har gjennomført langt flere samtaler med yngre mennesker i år enn i fjor, presiserer fungerende generalsekretær i Kirkens SOS, Lene Hopland Bergset i en pressemelding.

Rekrutering i fokus

At Kirkens SOS klarer å besvare flere henvendelser på soschat.no skyldes i hovedsak at de har flere frivillige på vakt enn tidligere.

Telefon- og meldingstjenesten er døgnåpen hele året, også i påsken. Kirkens SOS har ambisjon er å gi håp til mennesker i vanskelige situasjoner og å forebygge selvmord.

På telefon omhandler omkring 10 prosent av samtalene selvmordstanker, på chatten er dette tallet nesten 50 prosent

-Vi er stolte og takknemlige for den innsatsen våre frivillige ildsjeler gjør i påsken, og glade for at vi klarer å besvare langt flere chatsamtaler enn i fjor. Likevel, vi erfarer at behovet er større enn vi klarer å dekke og jobber kontinuerlig med å rekruttere enda flere frivillige, skriver fungerende generalsekretær i Kirkens SOS i pressemeldingen.

3000 telefonsamtaler

På telefon besvarte Kirkens SOS til sammen nærmere 3000 samtaler så langt i påsken, tallet har vært stabilt de siste tre årene.

-De temaene som går oftest igjen i samtalene vi har med de som ringer og skriver til oss er ensomhet, utfordrende relasjoner og psykiske problemer, sier Lene. Vi holder døgnåpent på telefon og SOS-melding hele påsken. Det er mange av oss som kjenner på stor ensomhet og som trenger en fortrolig samtalepartner, enten de sitter alene eller er omgitt av familie og venner, skriver Lene Hopland Bergset avslutningsvis i pressemeldingen.