Beregn kø på E6

Vegvesenet melder om at det vil pågå renhold på E6. Arbeidet vil foregå fra Væretunnelen til E6 Helltunnelen, og det kan bli venting opptil 15 minutt der det er ett kjørefelt.

Vegvesenet oppfordrer til å kjøre FV950. Gjelder fra søndag til onsdag 14.04-17.04

Stavsjøfjelltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes)

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 14.04.2019 klokken 22:00 til 17.04.2019 klokken 06:00.

Helltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes)

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 14.04.2019 klokken 22:00 til 16.04.2019 klokken 06:00.