To nye kommunalsjefer ansatt

Malvik kommune har ansatt to nye kommunalsjefer. Begge lederne er kvinner og skal lede hver sine områder i kommunen. Anne Irene Enge er ansatt som den første kommunalsjefen for Samfunnsutvikling og tekniske tjenester.

Ros-Mari Berre (45) er ansatt i jobben som kommunalsjef for barn og unge etter Ester Sandtrø, skriver Malvik kommune i en pressemelding.

Her er kommunens presentasjon av de to nye lederne:

Anne Irene Enge

Anne Irene Enge (52) blir den første kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester i Malvik kommune.

52-åringen bor til daglig landlig og fredelig i Tømmerdalen i Bymarka, og setter pris på å kunne gå rett ut av døra og ut i skiløypa. Ikke ulikt sånn som vi har det her i Malvik.

– Malvik er en vakker kommune. Du har alt her også, fra fjord til fjell, og det tiltaler meg, sier Enge som planlegger å starte i nyjobben 5. august. – Hvis alt går etter planen.

Anne Irene Enge kommer til Malvik kommune fra stillingen som kvalitetsleder i Nordbohuskjeden. Overgangen fra jobb i landets tredje største boligleverandør til nyopprettet lederstilling i det offentlige, ser ikke Enge mørkt på.

– Jeg har jobbet cirka 20 år i offentlig sektor, hvorav 8 av dem som leder. De siste 10 årene har jeg vært i det private næringslivet, forteller Enge.

Hun beskriver stillingen hun går til i Malvik kommune som særdeles spennende.

– Det er en utrolig spennende stilling i en spennende kommune i vekst. Jeg liker samfunnsoppdraget, og det å kunne være med å bidra til at Malvik skal være en fantastisk kommune å bo, leve og drive næring i. Innenfor mitt område legges rammene for alt som skal skje i en innbyggers liv i Malvik. Jobben gir muligheter for å jobbe strategisk og praktisk i kombinasjon, og det synes jeg er givende, sier Enge som går til oppgaven med stor ydmykhet og entusiasme.

–  Jeg gleder meg til å jobbe sammen med de dyktige kollegaene jeg vet jeg kommer til å få. Det å bygge team og lagfølelse, som igjen gir gode prestasjoner for Malvik sine innbyggere, blir også meget spennende, sier Enge.

– Hva forbinder du ellers med Malvik?

– Mitt første møte med Malvik var faktisk da jeg som student på 80-tallet fikk jobb som helgeavløser på en gård i Leistadgrenda på Vikhammer. Kona på gården var meget ivrig korsanger, og fikk også meg til å begynne. Jeg hadde flere fine år som sopran i Malvik blandakor, sier Anne Irene Enge.

Ros-Mari Berre

Etter sommerferien begynner Ros-Mari Berre (45) i jobben som kommunalsjef for barn og unge i Malvik kommune. Da har det gått nesten 20 år siden hun første gang var ansatt i Malvik kommune.

Ros-Mari Berre overtar som kommunalsjef for barn og unge etter Ester Sandtrø, og Berre tiltrer den nye jobben i august.

Berre kommer til Malvik kommune fra stillingen som enhetsleder for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Men det var faktisk Malvik kommune som var hennes første arbeidsgiver da hun i 2001 var nyutdannet barnehagelærer.

– Jeg var så heldig å få meg jobb som nyutdannet barnehagelærer i Malvik kommune i 2001. Jeg jobbet en periode i Saksvik barnehage, så Vikhammer barnehage, samt veileder i private familiebarnehager før jeg etter fem år startet i Trondheim kommune, forteller Ros-Mari Berre.

I Trondheim kommune bygget hun først opp Granåsen barnehager som består av tre barnehager. De siste 4 årene har hun ledet Fagenhet for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune.

– Fagenheten har oppgaver som omfatter forvaltning, analyse og systemutvikling på hele oppvekstfeltet, opplyser Berre.

Ros-Mari Berre gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter som kommunalsjef i Malvik kommune.

– Malvik kommune er en passe stor kommune til å få til gode tjenester til innbyggerne. Det er kort vei fra der beslutningene tas til der de skal implementeres, sier Berre som lar seg motivere av tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.

– Jeg har stor tro på at vi fremover må arbeide enda mer på tvers i en kommune, og det er nettopp gjennom å jobbe på tvers vi finner de beste løsningen som er til det beste for våre innbyggere.  Barn og unge er noe som mitt hjerte alltid har banket for. De er fremtiden, de har en viktig stemme og ikke minst kanskje de mest innovative innbyggerne en kommune kan ha, sier Ros-Mari Berre.

– Hva forbinder du med Malvik?

– Et samfunn der innbyggerne engasjerer seg. Da jeg arbeidet i Malvik tidligere var det mange av innbyggerne som deltok i frivillighetsarbeid og i politikken.  Malvik har både mange flotte områder ned mot sjøen og flott natur. Malvik er for meg en kommune som var og er i utvikling, noe jeg synes er spennende.