Panser i vegen

Vegtrafikksentralen Midt-Norge melder om et løst panser på E6.

Panseret er observert rett etter vekta til Statens vegvesen i sørgående felt og Er et gult panser fra en liten bil. Det ligger midt i vegbanen.

Entreprenør er sendt for å rydde dette av vegen.