Bevilger penger til vedlikehold

Kommunestyret vedtok i kommuneplanens handlingsdel 2017-2020 at det skulle utarbeides en oversikt over bauta og minnesmerker med budsjett over årlige vedlikeholdskostnader.

Virksomhet kultur laget i 2017 en oversikt over kjente minnesmerker og bautaer i Malvik kommune, og hvilken status det var på drift og vedlikehold.

Utvalg for Oppvekst og Kultur (OPPKU) har nå gitt rådmannen fullmakt til å inngå avtaler med aktuelle lag og organisasjoner om enkel drift av minnesmerker/bautaer i henhold til oversiktstabell, og supplere denne dersom det finnes minnesmerker som ikke er dokumentert pr. i dag.

Ordningen innføres fra 2019 og belastes budsjett for oppvekst.

Total årlig utgift på omlag 30.000 kroner. Dette belastes budsjett for oppvekst i 2019, og legges i budsjett for kultur fra 2020.

Minnesmerkene og bautaene som er med i oversikten, er reist og/eller initiert av ulike interessegrupper, og drift og vedlikehold kan virke som å ha vært litt tilfeldig. Det er derfor ønskelig at man kommer frem til en ordning der drift- og vedlikeholdsansvaret plasseres, enten i Malvik kommune eller at en organisasjon tar dette ansvaret.

Det er årlig bekransning eller at det legges ned blomster på noen minnesmerker, i hovedsak på 17.mai. Drift og stell ellers i året er i dag ikke systematisert eller avklart.

Rådmannen ønsker å utfordre frivilligheten til å ta ansvar for drift og vedlikehold mot en årlig godtgjøring.

I en oversiktstabell er det foreslått både hvem som kan ha ansvaret og det er foreslått en årlig sum for arbeidet. De foreslåtte er kontaktet og det er mottatt positive signaler på å ta dette ansvaret. Ved behov for større arbeid med minnesmerket/bautaen, sånn som rensing og/eller restaurering, blir dette Malvik kommunes ansvar.

Skjermdump fra sakspapirer Malvik kommune