Ny leder i Kulturrådet

Den 11. mars ble det avholdt årsmøte i Malvik kulturråd, og hele 14 representanter, fra ni av rådets medlemsorganisasjoner deltok.

Ifølge protokollen fra årsmøtet la valgkomiteens leder, Wenche Walstad, fram komiteens forslag til nytt arbeidsutvalg, revisorer og valgkomite.  

Ifølge protokollen hadde valgkomiteen gjort et grundig arbeid for å sikre at arbeidsutvalget er så representativt som mulig i for tiden bredden i typen medlemsorganisasjoner, geografisk spredning, kontinuitet, kjønn og alder.

Enstemmig valgt

Et enstemmig årsmøte støttet valgkomiteens innstilling, og det er Frida Kristine Rødsand som representerer Malvik Blandakor, som ble valgt til ny leder av Kulturrådet.

Frida Røsand

Ifølge protokollen fra årsmøtet takket avtroppende leder Torstein Fosmo, for seg og samarbeidet med arbeidsutvalget det året han har ledet kulturrådet. Han uttrykte i tillegg tillit til det nyvalgte styret, og ønsket dem lykke til.

Torstein Fosmo

Det nye styret i Malvik Kulturråd er da som følger:

Skjermdump fra protokoll

Medlemskontigent

Kasserer Elisabeth Leirvik Rabben la fram regnskapet. Medlemskontingenten for 2018 ble ikke innkrevd i 2018, men krav er utsendt i starten av 2019. Regnskapet er revidert og funnet i orden, og årsmøtet godkjente regnskapet.

Nye medlemmer

Tre nye medlemmer i Kulturrådet Årsmøtet skulle i år behandle tre søknader fra lag i Malvik, om medlemskap i Kulturrådet. Disse tre var, Uventa underholdning, Proletarteatret og Karlslyst musikkteater. Årsmøtet fattet vedtak om at alle de tre søkerne, ble tatt opp som medlemmer i Malvik kulturråd.

Malvik kulturråd

Malvik kulturråd har som formål å fremme kulturlivets interesser generelt, og særlig i Malvik kommune ved å være kontakt-, koordinderings- og samarbeidsorgan for alle kulturorganisasjoner som arbeider med musikkaktiviteter, samt øvrige utrykksformer som blant annet dans, teater og bilde. Videre skal kulturrådet arbeide for best mulig kulturopplæring, drive informasjonsvirksomhet for å gjøre kulturorganisasjonenes arbeid bedre kjent og verdsatt utad, være rådgivende organ i kulturpolitiske spørsmål og gi råd om fordeling av kommunale kulturmidler