Stjørdal Taxi tar over drosjene i Malvik

Stjørdal Taxi AS, Malvik Drosjesentral AS og Viken Taxi AS utvider samarbeidet i Trøndelag.

Malvik Drosjesentral blir nå styrt og eid av Stjørdal Taxi som er lokalisert i nabokommunen Stjørdal, samtidig som Viken Taxi leverer kundesentertjenester på natt og helg for alle sentralene som har inngått samarbeidsavtale i en felles pressemelding.

Erfaringer Viken Taxi har gjort seg er at samarbeidet med Stjørdal Taxi og Malvik Drosjesentral gir et større og bedre tilbud til kundene i hele regionen, og at sentralen i Malvik kan få nærmere og lettere tilgjengelige tjenester i den daglige driften.

Stjørdal Taxi opplever på sin side at Viken leverer gode tjenester på kundesenteret og har valgt å inngå en langsiktig avtale med Viken. Samarbeidet gir en vinn-vinn situasjon for alle, og vi gleder oss til å levere enda bedre tjenester til kundene sammen.

Nå har telefonhenvendelsene i Malvik på dagtid og kveld blitt besvart av kundesenteret i Stjørdal en god stund, mens telefonhenvendelser på natt i ukedager og på dagtid i helgene vil bli besvart av kundesenteret hos Viken. Bilene i Malvik blir nå omprofilert slik at de blir lik profileringen av bilene i Stjørdal Taxi.

-Dette gjør vi for å styrke taxitilbudet i Malvik. Stjørdal Taxi AS har over 50 biler i bilparken, og tilgjengeligheten for kundene i Malvik skal med dette bli enda bedre i tiden som kommer, skriver Viken Taxi i en pressemelding.