Leve hele livet, handler om mennesker

Leserinnlegg fra Eva Lundemo, Malvik Høyre: Leve hele livet, handler om mennesker

Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet». Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Leve hele livet, skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre; mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

I sin innledningen på landsmøtet 2019, sa Helseminister Bent Høie blant annet at vi stadig får flere år til livet. Men at det betyr lite hvis vi ikke også får mer liv til årene.

I samtale med Helseminister Bent Høie, har jeg som ordførerkandidat i Malvik, lovet å gå til valg på at de eldre som bor på sykehjem i Malvik kommune, skal få sikret muligheten til minst én times ønsket aktivitet i løpet av dagen.

Dette er en lovnad jeg gir, og det med min største glede.  Jeg mener eldre skal få tilbud om minst en time ønskeaktivitet hver dag. Dette skal selvfølgelig tilpasses den enkeltes interesser, ønsker og behov. Noen vil gå på tur, andre lytte til klassisk musikk eller spille kort.

Lev hele livet, bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis. Hva som løfter kvaliteten på tjenestene og bidrar til trygg, verdig alderdom.

Pårørende gjør en kjempestor innsats. Enkelte pårørende, tror jeg faktisk gjøre litt for mye. Vi skal ha respekt for at pårørende kan bli slitne.
Jeg mener Høyres politikk gir et kjempestort potensial for samhandling og frivillig engasjement i lokalsamfunnet. Vi har mange ildsjeler og ressurspersoner som gjerne vil bidra til å glede andre, men det må settes i et system.
I samråd med frivilligheten, ønsker jeg at Malvik opprette en lokal møteplass for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. En møteplass som genererer og inspirerer til ytterligere frivillig innsats.

Jeg er sikker på at hvis vi åpner dørene for nærmiljøet, vil det gi et rikere liv. Ikke bare for mottakeren av tjenestetilbudet, men en berikelse for alle og et bedre tilbud til alle innbyggerne i kommunen.

Men, la det ikke herske noen tvil – Når helsa svikter, skal det offentlige gi et godt og trygt omsorgstilbud.

Regjeringen legger nå opp til en prosess, hvor kommunestyret skal behandle og vedta hvordan reformens løsninger skal innføres i Malvik. Når dette er gjort, og Malvik har beskrevet hvordan vi vil utforme de lokale løsningene, starter arbeidet med å gjennomføre reformen.

Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen vil prioriteres innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger. Reformperioden vil starte 1. januar 2019 og vare i fem år med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering.
Dette vil jeg jobbe for at Malvik skal være en del av.

Tidligere reformer har ofte handlet om systemer. Leve hele livet handler om mennesker.
Det som er viktigst i livet; fellesskap, aktivitet, god mat og helsehjelp.

Med leve hele livet, mener jeg de eldre i Malvik vil få en enda bedre mulighet til å faktisk leve hele livet. Det mener jeg våre eldste innbyggere fortjener.

Talte på Høyres Landsmøte

Denne helgen har jeg deltatt på Høyres landsmøte på Gardermoen. En av de sakene jeg fremsnakket, var nettopp «Lev hele livet».

I den forbindelse hadde jeg forberedt følgende innlegg:

Dagens eldre, er muligens lavmælte, nøysomme, og de klager kanskje ikke.

De høres ikke så ofte i den offentlige debatten.

Men hva når jeg passerer 65 år og får et omsorgsbehov?

Teknologiske løsninger vil sikkert bidra til at jeg kan bo hjemme lenge. Men når jeg får et omsorgsbehov, er jeg sikker på at jeg vil være takknemlige for at fremoverlente blå politikere vedtok at jeg faktisk skulle få leve HELE livet.

Leve hele livet skal skape et sammenhengende tjenestetilbud til eldre og pårørende.

Alle eldre skal ha et godt liv – et aktivt liv.
Alle eldre skal ha gode måltid som skal bestå av næringsrik mat – som ser god ut, lukter godt og smaker godt.

Å flytte ut av sitt eget hjem, og inn på en institusjon sammen med menneska som bærer på helt andre historia, er stort sett, en helt ny opplevelse for den enkelte beboer og deres pårørende.

Pårørende gjør en kjempestor innsats. Enkelte pårørende, tror jeg faktisk gjøre litt for mye. Vi skal ha respekt for at pårørende kan bli slitne.

Høyres politikk gir et kjempestort potensial for samhandling og frivillig engasjement i lokalsamfunnet.

Jeg er sikker på at hvis vi åpner dørene for nærmiljøet, vil det gi et riker liv. Ikke bare for mottakerne av tjenestetilbudet, men til berikelse for alle.

Men, la det ikke herske noen tvil – Når helsen svikter, skal det offentlige ha et godt og trygt omsorgstilbud.

Når jeg bli ordfører – og det har jeg tenkt å bli – da ser jeg fram til å gi innbyggerne i Malvik muligheten til å leve livet – ja, faktisk HELE livet.

Eva Lundemo

Gruppeleder og ordførerkandidat
Malvik Høyre

(For ordens skyld: Eva Lundemo er tilknyttet Malviknytt.no sin Kultur- og sportredaksjon)