Vi kan ikke forby fattigdom

Leserinnlegg fra Rakel S. Trondal (SV) VI KAN IKKE FORBY FATTIGDOM!

Den nye normalpolitivedtekten åpner for at vi som lokalpolitikere kan forby tigging i Malvik kommune. Dermed blusser en kjent debatt opp igjen. Skal vi forby folk å sitte utenfor butikksenteret vårt og be om penger?

Da saken ble behandlet i Formannskapet foreslo Frp og Høyre, ikke uventet, å forby tigging på offentlig sted i Malvik. SV og flertallet stemte i mot.

SV vil aldri forby fattige muligheten til å be om hjelp. Å forby tigging er å bekjempe fattigfolk i stedet for å bekjempe fattigdom.

Høyre og Frp tegner et bilde av massiv aggressiv tigging som et skalkeskjul for grov kriminalitet. Ikke bare er dette et karikert og feilaktig bilde av virkeligheten, men dersom dette hadde vært kjernen av problemet, hadde ikke forbud mot tigging vært et egnet virkemiddel. Menneskehandel, organisert kriminalitet, vinningskriminalitet og aggressiv tigging er ikke lov i Norge i dag. Dette må derfor bekjempes av politiet, ikke ved hjelp av et tiggerforbud.

Et forbud er ikke egnet som et tiltak for å bekjempe menneskehandel, eller til å hjelpe de som ser seg nødt til å tigge for å tjene til livets opphold.

Det vil bli et forbud som kun er egnet til å gi politiet et redskap til å fjerne den ubehagelige fattigdommen vekk fra synsfeltet vårt.

Høyre hevder at mange innbyggere tar kontakt fordi de føler seg utrygge på grunn av tiggere i Malvik. Det tegnes et bilde av tiggerne som pågående og truende. Jeg må si at jeg personlig ikke kjenner meg igjen i denne framstillingen. Visst kan jeg bli trist av å møte håpløsheten og fattigdommen så tydelig som gjennom en tigger, men det synes jeg at vi må tåle. Redd blir jeg aldri når jeg møter en tigger. Det som gjør meg redd, er den økende ulikheten i Norge og historiene til dem som faller utenfor, de som ikke ser noen annen utveg enn å sette seg utenfor butikksenteret for å tigge.

Fattigdom fjernes ikke med forbud. Fram til sommeren 2006 var det i prinsippet forbudt å tigge i Norge. Den såkalte «løsgjengerloven» ble opphevet av et samlet Storting på bakgrunn av et forslag fra SVs Inga Marte Thorkildsen. Da var alle partiene enige om at et moderne samfunn ikke møter fattigdom med kriminalisering. SV holder fast ved denne tidligere enigheten og mener fortsatt at fattigdom må møtes med sosiale tiltak, ikke kriminalisering.

SV fortsetter kampen for at Malvik skal være en kommune for de mange, ikke for de få. En kommune der det ikke skal være kriminelt å be om hjelp hvis du trenger det.

Rakel S Trondal, Ordførerkandidat (SV) Malvik