Fylkesmannen forsinker arealplanen

Behandlingen av Kommuneplanens Arealdel (KPA) i Malvik kommunes politiske organer er utsatt.

I januar kunne Rådmann i Malvik, Carl-Jakob Midttun fortelle at målet var å få planen ut til behandling i de folkevalgte organene Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) og kommunestyret i løpet av mars.

Nå er denne tidsplanen endret.

-Et betydelig omfang av varsler om innsigelser og derigjennom dialog med bl.a. fylkesmannen har hatt konsekvenser for saksbehandlingstiden knyttet til disse sakene, skriver Rådmann Carl-Jakob Midttun i til Malviknytt.

-Rådmannens tidsplan er nå at KPA klar for 2. gangsbehandling, oversendes fra administrasjonen 15.mars, forteller han.

-Sentrumsplan for Vikhammer, klar for 2. gangsbehandling, oversendes fra administrasjonen i uke 12/13, skriver Midttun.

Møtekalender

I følge møtekalenderen som er offentliggjort på Malvik kommune sine hjemmesider er det planlagt møte i ARESAM torsdag 4.april.

Kommunestyret har møte 29.april.