Podkast om Feminisme, Hoinnskit og Syklister

I dagens utgave av Røster i Malvik vil det dreie seg om årstiden, mars, vår og kvinnedagen.

Ronny og Finn snakker om feminisme, om kvinnekamp og om syklister på gang- og sykkelveg. De funderer også om hundeskitt, narkotika og lokale nominasjoner.

Podkasten er fotballfri.