Mostadmark inn i sone A

Onsdag 6. mars flyttes sonegrensen for buss i Mostadmark.

Det betyr at passasjerer fra Mostadmark nå kan reise for samme pris innenfor Stor-Trondheim som passasjerer fra resten av Malvik.

En sonebillett i sone A koster kr 38,- for voksen og 19,- for barn med bruk av AtB Mobilett. For andre betalingsformer gjelder andre priser.

Disse endringen er vedtatt av Hovedutvalget for transport i Trøndelag fylkeskommune, skriver AtB i en pressemelding.

Billettprisen for trikk og buss i Trøndelag, beregnes ut fra hvor mange soner man reiser i. Siden januar 2018 har fylket bestått av til sammen 13 soner. Sone A består av Trondheim, Malvik, Klæbu, deler av Melhus og deler av Skaun. Her flyttes nå sonegrensene, skriver AtB i pressemeldingen.

-På bakgrunn av evaluering av ny sonemodell som ble innført 1. januar 2018, og tilbakemelding fra enkelte områder i Skaun og Malvik blir det nå foretatt en justering av sonegrensene til sone A.

-Hovedutvalget for transport i Trøndelag fylkeskommune vedtok i februar at Mostadmark blir en del av sone A med holdeplassen på Sneisen.

Billettsystemene AtB Mobillett og t:kort oppdateres med nye soner fra 6. mars. Fra 6. mars ble det mulig å kjøpe periodebilett også for 60 og 90 dager i appen.

Rutetabellen

Dette er gjeldende rutetabell for bussen til og fra Mostadmark.