Kun 156 arbeidsledige

Den lave ledigheten i Trøndelag holder seg stabil. Ved utgangen av februar var 2,1 prosent av arbeidsstyrken i fylket registrert som helt ledig, skriver NAV i en pressemelding.

For Malvik sin del er tallene 156 helt ledige, noe som er 2,1% av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 23 personer fra i januar. Dette utgjør en nedgang for Malvik på11% sammenlignet med tallene for 2018.

I landet samlet sett er det 2,3 % helt ledige.

Arbeidsledigheten i Trøndelag

Arbeidsledigheten i Trøndelag hadde en svak nedgang i februar. Ledigheten går ned i alle aldersgrupper, med unntak av unge under 19 år.  

 • Netto ledighet for fylket er på 2,1 prosent i februar. Bare Oppland og Troms har lavere ledighet. For landet er ledigheten på 2,5 prosent av arbeidsstyrken. 
 • Summen av helt arbeidsledige og deltakere i et arbeidsrettet tiltak er nå 6 477. Dette gir en bruttoledighet i Trøndelag på 2,7 prosent. For landet ligger bruttoledigheten på 3,1 prosent.   
Infografikk: NAV

Færre ledige i februar 

I alt var det 5039 helt ledige og 1438 på tiltak i fylket sist måned. Antall helt ledige er har gått ned med 173 personer, samtidig som antall tiltaksdeltakere har gått ned med 138 personer sammenlignet med februar 2018.  

Fordelt på yrker er ledighetsreduksjonen størst innenfor bygg og anlegg, og i industrien. Spesielt ingeniør og IKT-fag har stor nedgang, med 33 prosent færre ledige, som tilsvarer 121 personer. Deretter følger industrien med 15 prosent færre ledige, og bygg og anlegg med 12 prosent færre ledige.  

– Dette er bransjer som sysselsetter mange, så når de går godt, gir det klare utslag i våre statistikker. Konkret, så bygges det mye i Trøndelag, både vei og bygninger. I tillegg går deler av industrien bra, skriver Bente Wold Wigum, direktør for NAV Trøndelag i pressemeldingen.

Økning i ledigheten for de under 19 år 

Mens det er en nedgang i alle aldersgrupper over 20 år, er det i februar en økning i ledigheten blant de yngste under 19 år. Denne gruppen har 61 flere ledige (47%).  

– Arbeidsmarkedet trenger kvalifisert arbeidskraft og vi anbefaler sterkt unge å fullføre skole og utdanning, det gjør at de står sterkere i arbeidsmarkedet, skriver Wigum i pressemeldingen.

I mars og april er det søknadsfrister til videregående skole ut og høyere utdanning.  

– Vi anbefaler unge å se på behovet i arbeidsmarkedet, i tillegg til interesse og evner når de velger utdanning. I årene framover vet vi det vil være stort behov for arbeidskraft innen helse og omsorg og innenfor yrker i bygg og anlegg, sier Wigum.   

Lavest ledighet i Fosnes – høyest på Frøya 

Lavest andel ledige har Fosnes kommune med 0,7 prosent ledige, deretter følger Holtålen med 0,9 prosent. Høyest andel ledige finner vi i Frøya og Verran med henholdsvis 3,4 og 3,1 prosent, begge kommunene har en økning i ledigheten.  

 Blant de større kommunene i fylket har Namsos den laveste ledigheten med 1,6 prosent. Deretter følger Orkdal med 1,9 prosent. Trondheim har en ledighet på 2,1 prosent og Steinkjer 2,4 prosent.  

Arbeidsledigheten i Trøndelags 9 største kommuner i februar (i prosent) 

 • Trondheim: 2,1 % 
 • Steinkjer: 2,4 % 
 • Melhus: 2,1 % 
 • Stjørdal: 2,0 % 
 • Verdal: 2,6 % 
 • Levanger: 2,3 %  
 • Orkdal: 1,9 % 
 • Namsos: 1,6 % 
 • Malvik: 2,1 %