Steile fronter i travbanedebatt

Trondheim Natur og ungdom inviterte torsdag kveld til «sofaprat», med tema «Hva skjer med travbanen?» på Lokal Scene i Trondheim.

Til debatt hadde de invitert berørte grunneiere fra Malvik, Fylkesmannens landbrukskontor, det lokale Bonde og Småbrukerlaget og Midt-Norsk Travforbund.

Lokallagsleder i Trondheim Natur og Ungdom, Hedwig Thiery Aresvik, var godt fornøyd med både debatten og oppmøtet.

-Jeg er positivt overrasket. Jeg satt i starten og var veldig redd for at det kom til å bli en slags klein taushet, og så deltok publikum mye mer enn hva jeg hadde forventa. Jeg trodde møtet kom til å vare en times tid og plutselig hadde det gått to timer, men da måtte vi sette strek for en interessant debatt.

-Jeg fikk masse ny informasjon om prosjektet og fikk notert det meste. Det igjen, vil danne grunnlaget for leserinnlegg som vi skal skrive, forteller hun.

-Vi er jo idealister og har store tanker. Det kuleste og fineste for oss i Natur og Ungdom var jo om det ikke blir bygd noen ny travbane.

-I dag har jeg lært mye om flytting og erstatning av matjord. I Malvik er det snakk om å flytte 150 dekar, det er mye. Og vi fikk jo høre her i kveld at de har funnet et område for bare 30 dekar, det holder ikke, sier Hedwig Thiery Aresvik.

-Vi kommer til å stå på videre i kampen mot travbane i Malvik, og om det skal bygges en ny travbane vil vi at minst mulig matjord skal gå til spille.

Steile fronter

Som forventet stod frontene steilt mot hverandre i oppfatningen og opplevelsen av søknaden om å få omdisponere en eiendom ved Leistadkrysset på Vikhammer til travbane.

Grunneier Johan Ludvig Bjørnstad, satt i sofapanelet og sa at han var opptatt av at vi må bevare all mulig matjord for å imøtekomme verdens matbehov i framtida.

Landbruksdirektør Tore Bjørkli er satt til å forvalte regjeringens landbrukspolitikk, han har levert innsigelse mot planene om å bygge travbane og å erstattet matjord i forholdet 1:1.

Asbjørn Opdal i Midt-Norsk Travforbund, fortalte at de hadde vurdert åtte ulike lokasjoner i Malvik før valget falt på eiendommen ved Leistadkrysset.

Undervegs ble det åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. Flere lokale politikere fra Malvik hadde tatt turen for å delta i debatten rundt dette ene, av i alt 26 innspill som er tatt inn i Kommuneplanens Arealdel.

Politikerne i Malvik skal behandle planene i løpet av mars.

Kan gå til departementet

Selv om Fylkesmannen har levert innsigelse mot planene om travbane, kan kommunestyret vedta å gå inn for dette.

Da vil saken først gå til megling. Oppnåes ikke enighet i megling, vil den deretter bli sendt til departementet og regjeringen for endelig vedtak.