Avtale om bredbånd i Mostadmarka

Trøndelag fylkeskommune, Telenor og Malvik kommune har lagt nesten én million kroner på bordet til utbygging av bredbånd i Mostadmark.

-Utbyggingsområdet gjelder 82 hus/bedrifter og hvis 70% av de tegner avtale, starter utbyggingen, sier rådgiver ved Seksjon mobilitet i Trøndelag fylkeskommune, Pål Magna Dahlø til Malviknytt.

Spleiselag

-Malvik kommune og fylkeskommunen bidrar med 400.000,- hver, mens Telenor legger i kr 20.000,- per husstand. I tillegg finnes det en del infrastruktur i området som vi kan benytte, sier Dahlø.

Nå er det salget som avgjør om prosjektet blir realisert.

-Det ligger nå hos kundene som må betal oppunder kr 5.000,- for å å få installert bredbånd. Telenor sier at de starter utbyggingen ved 70% dekning, noe som for Mostadmark sitt betyr 57-58 kunder.

Bedre mobildekning

Et prosjekt i nabokommunen Selbu, på grensa til Malvik vil gi bedre mobildekning også i Mostadmarka og langs Selbuvegen.

-Fylkeskommunen og Telia har inngått avtale om å bygge en ny basestasjon for mobiltelefon og mobilt bredbånd på «Kammen» ved Vennafjellet, noe som gir bedre dekning i hyttefeltet, langs Selbuvegen og i Mostadmarka, forteller Pål Magnar Dahlø.

-Dette prosjektet har kommet i stand også via et strømprosjekt til hyttefeltet i området og vil bli ferdigstilt i løpet av året. Etter all sannsynlighet vil også Telenor bli en del av denne basestasjonen, forteller han.