Kirsti skal kjempe om fylkestingsplass

Nominasjonsmøtet i Pensjonistpartiet Trøndelag ble gjennomført lørdag 16. februar og møtet sluttet seg enstemmig til nominasjonskomiteens forslag.

Svein Otto Nilsen fikk førsteplassen på fylkestingslisten i Trøndelag.

Partiet håper nå at velgerne fra alle kanter av fylket gir den sittende fylkestingsrepresentanten fornyet tillit i Trøndelag fylkesting etter valget i september.

Som nr 2 ble Kirsti Hamre Nilsen fra Malvik valgt foran Indre Fosen sin aktive talsperson Harald Fagervold, som fikk tredje plass.

Hamre Nilsen var i perioden 2011-15 gruppeleder for Høyre i Malvik kommunestyre og var medlem i Formannskapet i samme periode. Hun er nå nestleder i Trøndelag Pensjonistparti.

Drømmer om tre

-Selv om vi har kun én representant i denne perioden så er målet at vi skal klare to og drømme om tre, skriver Pensjonistpartiet i en pressemelding.

Hitras store sønn Per Ervik sikret seg 4. plass og Elizabeth Berg Moan som er leder i Trondheimslaget 5. plass.

Vi har et langt og bredt fylke og for Pensjonistpartiet er distriktspolitikk svært viktig skal vi lykkes på mangfoldet fylket er kjent for.
Pensjonistpartiet skal være pådriver for bosetting i distriktene, aktive bygder, sterkt jordvern og høy selvforsyningsgrad.

Et politisk parti for hele befolkningen.

Pensjonistpartiet vil likevel ha sitt hovedfokus på pensjonistene og de svake grupper i samfunnet.
Vi vil bruke all vår kraft i arbeidet med å forbedre leve- og livsvilkårene for de som har minst og har det vanskeligst.

Man skal ha en god og verdig livssituasjon for barn og unge, funksjonshemmede, trygdede og eldre i Norge.

Inntektsutviklingen for yrkesaktive, pensjonister og trygdede har dessverre de siste årene skapt store og uakseptable forskjeller.

Det er derfor viktig å påpeke at man ikke trenger å være pensjonist for å være med i Pensjonistpartiet og ser gjerne at folk i alle aldre blir med.

Velferdspolitikken inkluderer noe mer enn fysisk sikkerhet og økonomisk støtte til utdanning, sykdom, fattigdom, pensjon, ulike trygder, permisjonsordninger, lånemuligheter, rett til arbeid og god helse. Den inkluderer også sosial kontakt, personlig trygghet, mulighet for aktiviteter, sysselsetting og fri organisasjonsdeltakelse