Travet vil fortsatt til Malvik

Prosessen rundt nytt travanlegg i Midt-Norge er i rute

Under et møte mellom styret i Det Norske Travselskap, og representanter for styrene i Midt-Norge Travforbund, Leangen Travbane AS og Leangentravets Eiendom AS i Malvik torsdag, ble det bekreftet at prosessen er i rute og at det ikke har kommet fram momenter som gir endringer i det beslutningsgrunnlaget som Midt-Norge Travforbund hadde tilgjengelig når lokasjonsvalget ble gjort, skriver Det Norske Travselskap i en pressemelding.

Det betyr at de økonomiske kalkylene og forutsetningene for travanlegget er de samme som tidligere.

Det er ikke et endret risikobilde for gjennomføring av prosjektet siden den ekstraordinære generalforsamlingen i Midt-Norge Travforbund 24. september 2017, der lokasjonsvalget ble gjort.

Det er en samlet enighet mellom styrene i Det Norske Travselskap, Midt-Norge Travforbund, Leangen Travbane AS og Leangentravets Eiendom AS om å holde tempoet oppe i prosjektet med å avklare en ny travbane i Malvik.

Malvik kommune ga en orientering om den videre prosess. Kommunens administrasjon bearbeider nå planforslaget før politisk behandling. Det er planlagt andregangs politisk behandling i ARESAM (utvalg for areal- og samfunnsplanlegging) og kommunestyret i månedsskiftet mars/april 2019.

Deretter sendes det ut varsel om vedtatt plan. På det tidspunktet er det kun offentlig myndigheter som kan komme med innsigelser. Skulle det komme offentlige innsigelser vil det bli megling før en eventuell avgjørelse i departementet, skriver Det Norske Travselskap i pressemeldingen.