Må ha dispensasjon for å bygge Europris

Butikkjeden Europris sitt ønske om å etablere butikk på Hommelvik Sjøside krever dispensasjon fra dagens reguleringsplan for området.

I prinsippet er det ingenting i veien for at det bygges en ny Europrisbutikk på Hommelvik sjøside. Men det er et vesentlig unntak og det er størrelsen på bygget.

I planbestemmelsen for området står det at det kan bygges totalt 2000 kvm på tomtene N1 (Rema) og N2. Med Rema sitt bygg på den ene tomten, som er på 1305 kvm og det nye Europrisbygget på 1365 kvm blir totalen 2670 kvm foretningsareal.

Planen som gjelder for området i dag legger til rette for etablering av næringsbebyggelse (arealformål) i kombinasjon med forretning. Etablering av forretning skal skje øst i planområdet. Dette er beskrevet i bestemmelsene til planen.

Dispensasjon eller endre reguleringsplanen

Lokalpolitikerne i Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) skal ta stilling til saken torsdag 14.februar og rådmannen sier i sin saksutredning at hvis Europris/Hommelvik sjøside ønsker et større areal og i tillegg andre endringer så må det etter rådmannens vurdering enten søkes dispensasjon eller så må reguleringsplanen for området endres.

Rådmannen sier videre at Hommelvik som sted er i utvikling, og næringsområdet på Hommelvik Sjøside er en sentral del av denne utviklingen. Bestemmelsene for hvordan næringsområdene på Hommelvik Sjøside skal utnyttes bygger i stor grad på vurderinger gjort i tidligere reguleringsplan for området. Rådmannen mener derfor at det kan være behov for å vurdere på nytt hvilke type etableringer som bør tillates på næringsområdet i fremtiden.