Snart starter forsvaret byggingen av tankanlegget i Muruvika

Etableringen av tankanlegget i Muruvik går som planlagt etter en utsettelse på grunn av for høye kostnader. Byggestart vil være i løpet av februar.

Det kan Forsvarsbygg bekrefte til Malviknytt.

Flydrivstoff

Prosjektleder Britt – Helen Kvittingen i Forsvarsbygg, forteller at det opprinnelig var et vedtak i Stortinget om oppstart i 2017, men prosjektet måtte til ny godkjenning da rammekostnad ble høyere enn antatt.

– Stortinget gjorde et nytt vedtak om oppstart i desember 2018 og Forsvarsbygg mottok iverksettingsbrev fra Forsvarsdepartementet (oppdrag om bygging) i desember 2018, sier Kvittingen.

– Anleggets formål er import og lager av flydrivstoff for å ivareta militære og sivile behov på Værnes flyplass. 

– Forsvarsbygg har inngått totalentreprisekontrakt med Veidekke, og detaljprosjektering er i gang og gjennomføring er nært forestående, kan prosjektlederen fortelle.

God dialog

Innbyggerne i Muruvik har vært spente på prosjektet og hvordan anleggsarbeidet vil påvirke bygda.

– Planlagt byggestart er i løpet av februar. Det vil pågå byggeaktivitet frem til høsten 2020, sier prosjektleder Britt – Helen Kvittingen til Malviknytt.

– Det vil være en del anleggstrafikk til og fra byggeplassen gjennom boligområdet i Muruvik. Vi er svært opptatt av å ivareta trygg ferdsel for beboerne langs veien under byggeperioden og vi har god dialog med velforeningen i Muruvik for å holde de orientert om prosjektet, og er tilgjengelig for å svare på de spørsmål de måtte ha.

– Vi har vært opptatt av å redusere anleggstrafikken under byggeperioden, og skal blant annet ta inn stål til tankene sjøveien, forteller Britt – Helen Kvittingen.

Forsvarsbygg har en tomteavtale med Bane Nor på 80 år. Tomten vil bli gjerdet inn og overvåket.