Havner Europris på Sjøsiden?

Europris vurderer å flytte butikken fra Sveberg til Hommelvik.

Det er manglende handel og omsetning på Sveberg som gjør det aktuelt å flytte dagens butikk.

Det er etableringsdirektør Gunnar Børresen i lavpriskjeden som opplyser dette til Bladet.no (for abonnenter)

Han understreker imidlertid at flyttinga ikke er endelig besluttet og styrebehandlet.

Det er selskapet Handelsbygg AS fra Halden vil reise et 1250 kvadratmeter stort næringsbygg ved Rema-tomta og leie ut eiendommen til lavpriskjeden. Det opplyser daglig leder Oddstein Rygg i Hommelvik Sjøside AS til Bladet.no (for abonnenter)

Før dette kan skje må Sjøsiden må få en avklaring rundt reguleringsbestemmelsene på den aktuelle tomta. Det gis åpning for etablering av såkalt detaljhandel på drøyt 600 kvadratmeter av eiendommen, mens resten av arealet er regulert til mindre industrivirksomhet, kontor og lager.

Hommelvik Sjøside AS har bedt Malvik kommune om en gjennomgang av bestemmelsene på næringsarealet. Selskapet har solgt boliger i et stort antall, men sliter med å få de rette bedriftene til å etablere seg i området. I øyeblikket står 22 mål næringsareal ledig på Sjøsiden.

I følge Bladet.no (for abonnenter) forteller Oddstein Rygg i Hommelvik Sjøside at Handelsbygg AS i Halden har opsjon på kjøp av ytterligere ei næringstomt og at han er optimistisk og sterk i troen på at Europris ender opp i Hommelvik.

Men av ulike årsaker tror han neppe en Europris-etablering vil skje i løpet av 2019.