Startskudd for å søke om videreutdanning

Leserinnlegg av Eva Lundemo (H): Alle elever fortjener en drømmelærer, og en bedre skole forutsetter en sterkere satsing på lærerne.

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring og en god skole.

Høyre vil ha gode lærere som får gode utviklingsmuligheter i skolen, og mener en god ledelse er avgjørende for elevenes læring. Læreren er lederen i klasserommet og ansvarlig for elevenes læring, og rektor er ansvarlig for skolens resultater.

Høyre vil heve lærerprofesjonens status og anseelse i samfunnet. Læreren er en kunnskaps-arbeider, og kvaliteten på undervisningen er avhengig av lærerkollegiets motivasjon og faglige kompetanse.
Høyre vil at de flinkeste lærerne skal fortsette å undervise, og at det skal bli mulig å stige i gradene som lærer og bli spesialist med økt prestisje, økt lønn og økt status. Den viktigste innovasjonen i skolen må drives frem av faglig sterke lærere.

Fredag 1. februar gikk startskuddet for å søke om videreutdanning for lærere. Regjeringen har tredoblet satsingen på videreutdanning for lærere siden 2014. I år er det satt av 1,6 milliarder kroner, like mye som i fjor. I 2018 fikk hele 7200 lærere tilbud om videreutdanning.
Siden 2015 har hele 8000 lærere tatt videreutdanning i norsk, engelsk og matematikk, slik at de har nok fordypning.  I fjor fikk 7200 av 10.000 søkere tilbud. Men fortsatt er det mange lærere som trenger videreutdanning innen 2025.

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Ungdomsskolelærere må ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.
Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene, og i 2018 var det 19 lærere fra skolene her i Malvik som har søkte om videreutdanning. I alt 14 av disse fikk søknad sin godkjent.

Jeg håper mange lærere fra skolene i Malvik, vil søke også denne gangen og minner om at fristen for å søke videreutdanning er 1. mars.

Eva Lundemo
Ordførerkandidat, Malvik Høyre

(For ordens skyld: Eva Lundemo er tilknyttet Malviknytt.no sin Kultur- og sportredaksjon)