Hei Kristine

Leserinnlegg av Eva Lundemo, ordførerkandidat for Malvik Høyre:

Hei Kristine, Nestleder i Hommelvik Arbeidernes Ungdomsfylking
Så hyggelig at også du følger min Facebook-side, «Ordførerkandidat Eva Lundemo».

Jeg syntes jo det er jo synd, at du blir både forvirra og frustrert over innholdet. Synd, syntes jeg også det er at du mener jeg fremstår som en dobbeltmoralist. Selv om jeg må innrømme at jeg ikke helt skjønner hvor jeg har vist deg en slik dobbeltmoral.

Du har helt rett i at jeg i svaret til Kristin Nybrodahl, skrev at jeg mente abortloven skal ligge fast. Jeg skrev også at kvinner som søker abort etter 12. uke, skal i like stor grad som i dag få innvilget dette også i fremtiden.

Om du mener det dagens flertallsregjering har gjort er vanvittig tidløst, og hvordan du ønsker å fremstille politikere fra andre partier, får være opp til deg. Men, som jeg tidligere har skrevet, så har jeg et håp og ønske om at også denne debatten kunne vært basert på kunnskap, og ikke minst vært en fordomsfri og respektfull debatt.

Kunnskap mener jeg er spesielt viktig i slike saker, og jeg skal være ærlig å si at jeg har lært mye i denne saken. Spesielt har jeg fått ny kunnskap om forskjellen på selvbestemt abort og fosterreduksjon. Jeg var klar over at en selvbestemt abort, uavhengig av hvor mange foster, i hovedsak gjøres i uke ni, og med medisiner.

Det jeg ikke var klar over, var at derimot at fosterreduksjon, på grunn av medisinske årsaker, faktisk må gjøres etter uke 12. Jeg hadde heller ikke tenkt over at fosterreduksjon kun kan utføres der tvillinger har hver sin morkake, altså ikke på eneggede tvillinger. For meg var det også ny kunnskap at fosterreduksjon utføres ved at ei nål føres gjennom livmor og inn i fosterets hjerte. Der sprøytes det inn en kaliumkloridoppløsning, som får hjertet til å slå saktere og til slutt stoppe etter 30 sekunder til ett minutt. 
Når jeg leser dette, og vet hvordan et foster utvikler seg i løpet av et svangerskap, kan jeg jo bedre forstå hvorfor dette ikke kan gjøres før etter uke 12. Vi må huske at i uke 12, er fosterets lengde kun om lag 8,5 centimeter, og veier om lag 35 gram.

I fremtiden vil det også kunne tas fosterreduksjon på et foster, der fostrene har hver sin morkake, men da etter behandling i nemnd, og det på linje med andre som ønsker å ta abort etter uke 12. En slik nemnd legger i alle sakene vekt på mors livssituasjon, og mors psykiske og fysiske helse.

Slik jeg ser det, hvis du er gravid med tvillinger, så har du siden 2016 hatt en åpning i loven for å få fosterreduksjon på én av fostrene innen 12. uke, selv om fostrene er friske. Men, spesialister innen fostermedisin sier at dette ikke lar seg gjøre før etter uke 12.

Mest trolig, så har teknologien her gått raskere fremover, enn det lovarbeidet har gjort. Det var faktisk legestanden selv som ba om en avklaring rundt abortloven. Jeg er glad for at fagmiljøet nå mener at det nå blir ryddet opp i en praksis, de mener det har fremstått som et hull i abortloven.

En av de to legene som utfører fosterreduksjoner i Norge, overlege og spesialist i fostermedisin, Pepe Salvesen, ved St. Olavs hospital i Trondheim, har uttalt at abortloven nå likestiller kvinner med to foster i magen, med kvinner med ett foster i magen.

Jeg syntes ikke dette er vanvittig tidløst av regjeringen, og jeg er nok ikke enig med deg i at  dette er en oppsiktsvekkende innskrenking av abortloven. Det en endring. En endring som jeg faktisk mener må være fornuftig, siden fosterreduksjon uansett ikke gjøres før etter uke 12. Har ikke overlegen og spesialisten i fostermedisin et poeng, i at dette likestiller kvinner… 

Jeg er for at abort skal være en trygg, selvbestemt mulighet. Norske kvinner skal selvfølgelig føle seg trygge, også når det gjelder deres rett til selvbestemt abort. Men jeg mener vi må skille mellom selvbestemt abort og fosterreduksjon, og ikke minst må vi lytte til fagfolk.
Legger til at dette er mine personlige meninger, da både som Eva og som ordførerkandidat for Malvik Høyre. Dette er en sak, som mest trolig ikke vil komme på den lokalpolitiske agendaen, og er derfor ikke behandlet av Malvik Høyre.

Du bekrefter at Arbeiderpartiets ledelse har varslet «massiv motstand», og det står dere jo fritt, men jo mer jeg setter meg inn i saken, jo mer lurer jeg på – hvorfor…

Eva Lundemo
Ordførerkandidat
Malvik Høyre

(For ordens skyld: Eva Lundemo er tilknyttet Malviknytt.no sin Kultur- og sportredaksjon)