Foldsjøen skal bestå

Kommunestyret vedtok mandag at kommunen skal ta over ansvaret for Foldsjødemningen fra AS Meraker Brug.

Dette ville bidra til å sikre og fremme de allmenne interesser og verdier knyttet til naturmiljø, flomberedskap, friluftsliv og folkehelse i Foldsjøen og Malvik.

Fremskrittspartiets tre medlemmer var uenig og stemte mot forslaget om at kommunen skulle overta Foldsjøen.

Nå skal rådmannen gjennomføre og avslutte forhandlinger med AS Meraker Bruk om selve avtalen. AS Meraker Brug har signalisert at de ønsker å være med å bidra til utvikling av bl.a Langnesset som frilufts- rekreasjonsområde noe som er svært positivt.     

Kommunestyret vil få fremlagt sak om utbedringsalternativ med tilhørende finansiering når NVE (Norges vassdrag og energiverk) har vurdert konsesjonsplikten.

For Mostadmark- og Malviksamfunnet er dette en skikkelig gladsak.