Trusler, vold og narkotika

En mann i 20 årene, bosatt i i Malvik kommune, er under tiltale ved Sør-Trøndelag tingrett for en rekke forhold.

Det ene er for ha med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha øvet vold mot en person, satt ham ute av stand til forsvar eller ved trusler å ha fremkalt alvorlig frykt for vold mot noen, og derved bemektiget seg en gjenstand som tilhørte en annen, eller tvang noen til å handle slik at det medførte tap eller fare for tap for ham eller den han handlet for.

Truet med bombe

Vedkommende skal visstnok ha truet han til seg penger ved å ha dekket til ansiktet sitt med en genser eller lignende, pekte mot kassebeholdningen, sagt at han hadde bombe på seg og at han ville ha penger. Forholdet skal angivelig ha skjedd i Trondheim, nattestid tidlig i januar, og vedkommende skal ikke ha lyktes i å motta noen penger.

Slo og sparket

Det andre forholdet mannen fra Malvik er tiltalt for, er for å grovt ha øvet vold mot en annen person eller på annen måte krenket ham fysisk. Kroppskrenkelsen er grov fordi det særlig legges vekt på at den har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall, og er begått av flere i fellesskap.

Kvelden 12. januar skal visstnok vedkommende, sammen med en annen og uten foranledning, slått og sparket en navngitt mann gjentatte ganger i kroppen og hodet. I tillegg skal han angivelig ha slengte vedkommende i bakken, og ødelagt hans klær og briller.

Flere eldre hendelser

Vedkommende er også av Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for flere eldre hendelser, da tilbake til 2017.

Truet politiet

Ved tre tilfelle skal angivelig vedkommende, som i dag er bosatt i Hommelvik ved vold eller trusler ha påvirket en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søkt å oppnå dette.

Kvelden, mandag den 9. januar 2017, da vedkommende skulle transporteres fra legevakten i Trondheim til politiarresten, skal han angivelig ha sparket en navngitt politibetjent gjentatte ganger i ryggen og på låret.

Ettermiddag, torsdag den 19. januar 2017 hadde boinsttitusjon mannen da bodde i, meldt til politiet at vedkommende var i besittelse av en kniv. Vedkommende skal visstnok ha dratt han opp kniven, og rettet den i retning mot en politibetjent.

Ettermiddag, mandag den 16. oktober 2017 skulle vedkommende pågripes av to navngitte politibetjenter, også dette i Trondheim. Vedkommende skal da angivelig ha trukket frem en kniv, som han holdt i sin høyre hånd.

Tyveri og narkotika

Vedkommende er også tiltalt for å ha tatt en gjenstand som tilhører en annen, med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å selge, forbruke eller på annen måte tilegne seg den. 

Natt til onsdag den 4. januar 2017 borttok han kr. 1.000,- i kontanter fra kioskens kassapparat og forlot det navngitte stedt i Trondheim.

Mannen som er i 20 årene er også tiltalt for ulovlig å ha tilvirket, innført, utført, ervervet, oppbevart, sendt eller overdratt narkotika.

Natt til torsdag 10. august 2017, skal han angivelig ha oppbevart 15 gram med hasj og 5 gram med amfetamin i sin ryggsekk og i sine bukselommer.

Tirsdag 3. oktober 2017, også dette på natten var han også i besittelse av narkotika.

Truet med kniv

Mannen som er i 20 årene, og som i dag er bosatt i Malvik kommune, er også under tiltale ved Sør-Trøndelag tingrett for i ord eller handling å ha truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

Bakgrunnen for denne tiltalen er at vedkommende visstnok, mandag den 16. oktober 2017 hadde dratt frem en kniv, og holdt den oppe ved ansiktet til en navngitt inne i butikken.

Erstatning og inndragels

Påtalemyndigheten tar forbehold om å nedlegge påstand om erstatning og/eller oppreisning på vegne av de fornærmede i post. Det tas også forbehold om å nedlegge påstand om inndragning av nevnte kniv.