Flere lokale vil bli ny Kimen-sjef

Da søknadsfristen for den ledige stillingen som kulturhusleder for Kimen kulturhus på Stjørdal hadde det kommet inn over 30 søknader.

På listen over aktuelle Kimen-sjefer finnes det flere lokale navn som har tilknytning til Malvik.

Søkere:

Gabriel Simonkovits (39), rigger, scenetekniker, installasjonsmontør, servicetekniker, Hommelvik.

Kjell Erik Myran (53), daglig leder, gründer, Stjørdal.

Magnus Teigseth Morken (28), kontaktlærer, Stjørdal.

Anna Hveding (29), pedagogisk leder, Malvik.

– – – – – –

Markus Husby Waltin (26), tilkallingshjelp, Trondheim.

Martin Hallager Aaknes (37), daglig leder, Stjørdal.

Vivian Rolstad (36), servicemedarbeider, Hegra.

Bente Smaavik Borge (54), rådgiver og produsent, Ranheim.

Terje Craig Furunes (52), leder planning, processes & tools, Stjørdal.

Katarina Sederholm Hoff (50), idrettssjef, Stjørdal.

Brit B. Fridtjofsen (55), lederstøtte, forskningsrådgiver og utreder, Jakobsli.

Hilde Alice Kvernrød (54), general manager, Trondheim.

Vibeke Preus (45), førstelektor i teater og studieprogramleder, Volda.

Kristian Osen (48), økonomisk rådgiver, Stjørdal.

Sven-Kristian Bakken (45), rektor, Stjørdal.

Svein Buan (46), rektor Indre Fosen kulturskole, Tiller.

Atle Fredagsvik (41), kulturhusleder, Trondheim.

Jan Inge Moksnes (38), engasjert musiker, Frosta.

Ivar Alver (53), seniorkonsulent, Gjettum.

Tale Annesdatter Aasheim (26), påkleder, Kongsberg.

Ingrid Vårhus (43), matmagiker, Hegra.

Kjersti Sagmo Aalberg Fossland (43), adjunkt med tilleggsutdanning, Trondheim.

Magne Kjerkreit (57), seksjonssjef, Stjørdal.

Roger Karlsen (43), administrativ leder, Trondheim.

Steinar Haugen (49), fagleder kultur, Trondheim.

Christer André Blekkan Nilsen (31), assistant shop manager, Hell.

Én søker skal ha fått sin søknad unndratt offentlighet.