Mange forelegg i Stavsjøfjelltunnelen

Til sammen kom det inn 12,2 millioner kroner i forenklede forelegg fra fotoboksene i Trøndelag i 2018.

Fotoboksen som utfører strekningsmåling på E6 i Stavsjøfjelltunnelen, nordgående felt, bidro med 373 forenkledeforelegg i 2018. Totalt 993.800 kroner.

Flest fartssyndere har fotoboksen på E6 Omkjøringsveien, nordgående, i Trondheim tatt, med 719 forelegg og 1,8 millioner kroner i gebyrer.

For de to fotoboksene på E39 Mannsfjelltunnelen i Skaun og den på E6 ved Skatval kirke, Stjørdal, viste fjoråret at det var 679 fartsovertredere som kvalifiserte til forenklede forelegg på hver av dem.

Til sammen: 2,1 millioner kroner (Mannsfjelltunnelen) og 1,7 millioner (Skatval) skriver adressa.no (for abo.)