Ingen sau tatt av rovdyr i Malvik

Fylkesmannen har mottatt og behandlet 318 søknader om erstatning for sau og lam drept av fredet rovvilt i 2018.

Behandlingen av søknader om erstatning for sau og lam drept av fredet rovvilt i 2018 ble klart like før jul. I 2018 var det 318 sauebruk som søkte om erstatning i Trøndelag. Ingen av disse skal være i Malvik.

Til sammenlikning var det totalt i gamle Nord- og Sør-Trøndelag 344 søknader i 2017.

Tallene som presenteres er likevel ikke helt endelige, ettersom fylkesmannen har mottatt meldinger om heimkomne dyr som vil medføre korrigeringer av noen vedtak, samt at behandling av klager på vedtak også vil kunne gi endringer i antall dyr som erstattes etter beitesesongen 2018.

Det er utbetalt 15.061.153 kroner i erstatning for sau tapt til fredet rovvilt i 2018.

Totalt er det erstattet 5 669 sau og lam som sannsynlig drept av fredet rovvilt i Trøndelag etter beitesesongen 2018 (med forbehold om små justeringer). Sammenliknet med tall fra 2017 (6 506 sau og lam) så ser man en nedgang i antall sau og lam erstattet som tapt til fredet rovvilt. Trenden de sju siste beitesesongene tilsier at tapet til fredet rovvilt i 2018 ligger på et stabilt nivå, skriver Fylkesmannen i Trøndelag i en pressemelding.