Tiltalt for innbrudd og slag i ansikt

Statsadvokatene i Trøndelag har tatt ut tiltalebeslutning på en mann, i slutten av 40 årene, bosatt i Malvik.

Mannen er tiltalt for å ha grovt skadet en annens kropp eller helse, gjort en annen fysisk maktesløs eller fremkalt bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen.

Grov kropsskade

Kroppsskaden er grov fordi det særlig legges vekt på at den har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade eller død, og for øvrig om den har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall eller er begått av flere i fellesskap,

Bakgrunnen for tiltalen er at vedkommende, sammen en annen ikke identifisert person, angivelig skal ha brutt seg inn i en leilighet. Begge skal angivelig ha slått vedkommende som var i leiligheten flere ganger i ansiktet, slik at han fikk store hevelser og brudd i øyehulen.

Statsadvokatene i Trøndelag har lagt ned påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede.