Malplassert og historieløst veinavn

Forfatter Kar H. Brox er mildt opprørt over at Malvik kommune har kalt en vei på Hundhammeren Armfeldts veg.

– Jeg har kjørt forbi dette skiltet hundrevis av ganger og hver gang har det irritert meg at Malvik kommune har oppkalt en vei etter en som angrep oss.

Finnes ingen unnskyldning

– Armfeldt var som kjent en general som i 1718 gikk til angrep på Norge med en styrke på ca. 10 000 mann som herjet, voldtok og drepte. Det er riktignok 300 år siden, og generalen handlet på ordre av sin sjef svenskekongen, men ikke noe av dette, og heller ikke det faktum at store deler av hæren frøs i hjel på veien hjem gjennom tydalsfjellene, kan være unnskyldning for å beære generalen ved å la en vei bære hans navn, sier Brox.

– Hvem som i sin tid fant på dette og når det var, vet jeg ikke, men det er etter min mening fullstendig historieløst og helt malplassert, sier Brox til Malviknytt.

– Armfeldt er etter min mening likestilt med de Tyske offiserene som kom til Trondheim 9.april 1940 og de finner vi ingen veier som er oppkalt etter. Om noen har foreslått akkurat det ville de nok blitt kjeppjagd, tror Karl H. Brox. (saken fortsetter under bildet)

Brox mener Armfelds veg må skifte navn

Bør være konsekvent

Brox mener kommunen enten må døpe om veien, eller i det minste la andre angripere få veier oppkalt etter seg.

– Hvis Malvik kommune ikke vil endre navnet bør kommunen i hvert fall være konsekvent og la også andre angripere få «sin» vei. Forslag kan være von Falkenhorsts veg eller Wilhelm Weiss veg. Weiss hadde som mange vil vite kommandoen over de tyske styrkene som angrep Trondheim på morgenen 9. april 1940.

– Svensker eller tyskere, de var i sin tid angripere som øvet vold mot land og folk og som derfor på ingen måte fortjener oppmerksomhet i form av veinavn.

– Jeg har ikke sjekket om det finnes andre Armfeldts veg i landsdelen, men jeg håper og tror at det ikke er mange, sier Brox.

Ukjent opphav

Malviknytt har sjekket med Malvik historielag, men uten at noen der kunne fortelle om hvorfor vegen har fått navnet Armfeldts veg.

Heller ikke i Malvik bygdebok finnes noe godt svar på hvorfor det heter Armfeldts veg på Hunhammeren.

Karl H. Brox mener at Malvik kommune må finne et annet navn på veien.