Vær varsom med fyrverkeri

Politiet i Værnesregionen gjør oppmerksom på de reglendu som privatperson må forholde deg til:

ALDERSGRENSE:
Det er 18 år aldersgrense for bruk av de fleste fyrverkerityper. For små stjerneskudd, kruttlapper og andre små fyverkeriartikler er aldergrensa 12 år.

Kun mellom 18.00 og 02.00

– Om du vil skyte opp raketter før klokken 18.00 på nyttårsaften så må du søke om tillatelse. Det er forbudet mot å avfyre fyrverkeri utenom tidsrommet 18.00 til 02.00 på nyttårsaften.

Raketter med styringspinne, såkalte pinneraketter, har vært forbudt siden 2008. Disse er både ulovlige å selge og kjøpe. Også fyrverkeri som ligner leker er forbudt.

Det er IKKE lov å sende opp nødraketter og nødbluss på nyttårsaften, med mindre man er i nød. Skyter man opp i tiden like før, eller like etter nyttårsaften uten å være i nød, risikerer man å bli anmeldt for å slå falsk alarm.

Ta i bruke vernebriller og tennstav når du bruker fyrverkeri. Folk fleste er kjent med hvordan fyrverkeri virker, men det er viktig å lese bruksanvisningen før oppskyting.

Råd for fyrverkeri:

Planlegg fyrverkerioppskytingen i god tid

Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende.

Les bruksanvisningen nøye før bruk

Sett deg inn i produsentens anbefalinger, og legg merke til aldersgrensene. Det er 18 års aldergrense for bruk av de fleste typer fyrverkeri. Barn som bruker stjerneskudd skal alltid passes godt på av en voksen.

Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet

Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp.

Bruk tennstav

Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Lunta er kort og en flamme kan sette fyr på bakkebatteriet direkte. Bruk heller en tennstav, den får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri

Bruk beskyttelsesbriller

For å redusere øyeskader bør du bruke beskyttelsesbriller. Det får du tak i der du kjøper fyrverkeri.

Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på

Inne i fyrverkeriet er det ofte en hurtiglunte som brenner svært raskt. Derfor kan fyrverkeri avfyres brått og uventet. Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand.

Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk

Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som ulmer. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Husk at barn gjerne bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri, så rydd opp etter deg.

Hold god avstand fra oppskytingen

Fyrverkeri inneholder eksplosiver som kan gi alvorlige skader

Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne.