Vannlekkasje i Mostadmark

Malvik kommune melder om at det er registrert en lekkasje på hovedvannledningen ned til Halvorsplassen/Karlstad.

– Vannet er avstengt og det er satt ut vannvogn ved pumpestasjonen på Karlstad.

Mannskap fra kommunen arbeider med utbedringen av ledningen. Det er ikke klart når feilen er utbedret på grunn av vanskelige forhold der ledningen ligger.

Det er sendt ut tekstmelding til berørte i området, melder Malvik kommune på sine nettsider.