Kirkene ved jul- og nyttår

Kirken i Malvik har på tradisjonelt vis flere gudstjenester i løpet av jule- og nyttårshelgen.

Her er en oversikt over kirken i Malvik sine aktiviteter i Julen 2018:

Julaften, 24.desember:

Mostadmark kapell, gudstjeneste uten nattverd, klokken 13.00, liturg Geir Henrik Gravaas, organist Torkil Skille.

Malvik kirke, gudstjeneste uten nattverd, klokken 14:00 og klokken 16:00, liturg Ingrid Bolstad Kunzendorf, organist Kristin Eidhamar Næss.

Hommelvik kirke, gudstjeneste uten nattverd, klokken 14:30 og klokken 16.00, liturg Geir Henrik Gravaas, organist Torkil Skille.

1.juledag, 25.desember:

Malvik kirke, høytidsgudstjeneste klokken 12:00, liturg Ingrid Bolstad Kunzendorf, organist Kristin Eidhamar Næss.

2.juledag 26.desember:

Hommelvik kirke, høytidsgudstjeneste klokken 12:00, liturg Geir Henrik Gravaas, organist Torkil Skille.

1.januar 2019:

Malvik kirke, høytidsgudstjeneste klokken 12:00, liturg Geir Henrik Gravaas, organist Kristin Eidhamar Næss.

Kilde: Malvik og Hommelvik menigheter sin nettside.