Midt-Norge ShowSenter avviklet

Midt-Norge ShowSenter som etablerte seg på Malvik Senter tidligere i år, har avviklet driften og flyttet ut fra lokalene.

Bjørn Berger sier til Malviknytt at han ikke så noen annen utveg.

– Dessverre gikk ikke dette som planlagt og da ser jeg ingen annen utveg enn å avvikle driften og utstillingen på Malvik Senter.

– Jeg hadde et håp om å få inn flere utstillere, men lyktes dessverre ikke med det, samtidig som jeg føler det har blitt mindre besøk på senteret etter at Biltema flyttet.

Les også: Utvider når Biltema stenger

Ikke nok utstillere

Dessverre har han ikke greid å skaffe nok utstillere til å oppfylle visjonen om et ShowSenter på Sveberg.

Nå har han tømt lokalene og solgt unna og returnert utstillingen av grillhytter og diverse som fylte lokalene.

– Dessverre ble det veldig utfordrende å skaffe nye utstillere da «ryktet» gikk litt foran oss om at det var lavt besøk på senteret. Det synes jeg er synd, for jeg har stor tro på Malvik Senteret og beliggenheten.

– Jeg tror det er levedyktig og at det vil bli merkbart bedre når den øvrige næringsparken og boligbyggingen i området er ferdig.

Selv vil han fortsette i bransjen og går tilbake til «basic virksomhet», som han sier.

– Det blir å fortsette å ha utstillinger på messer og selge produktene via nett. Jeg vil kanskje etablere en permanent utstilling på sikt, det får tiden vise, forteller Bjørn Berger.

Flytter til annet senter

En av leietakerne hos Midt-Norge ShowSenter har vært Exas AS. De ser seg nå om etter andre lokaler.

– Vi flytter fra Malvik og er i forhandlinger med et annet senter i regionen om å etablere oss med permanent utstilling der. Det er ikke noe alternativ å flytte internt på MalvikSenter da besøket har sunket merkbart de siste månedene, sier Odd Arne Winje i Exas AS.