Frivillighetsprisen utdelt

Malvik kommunes Frivillighetspris for 2018 ble søndag delt ut til vinnerne Gudrun og Christian Rülcker.

Utdelingen foregikk under «Vi synger julen inn» gudstjenesten i Malvik krike søndag og det var ordfører Ingrid Aune som overleverte prisen. Malvik kirkes barne- og ungdomskor deltok med mye flott sang under gudstjenesten (saken fortsetter under bildet)

Foto: Eva Strømmen

En ære å tildele prisen

– Gudrun og Christian fra Vikhammer har gjort et nøysommelig arbeid i en årrekke og eksemplifiserer at frivillig arbeid kan foregå i det små og likevel være noe mange av oss nyter godt av.

– De ble noe overrasket over å få denne hyggelige anerkjennelsen i dag, og det viser jo hvordan det ofte er med dugnadsinnsatsen: noe vi gjør uten å forvente å få noe tilbake.

– Malvik er heldige som har så aktive eldre som deler av sin tid og engasjement for fellesskapet og det er en ære å tildele dem Malvik kommunes frivillighetspris for 2018, sa ordfører Ingrid Aune, da utnevnelsen ble kjent.