Knut Sjøvold er tildelt Sør-Trøndelag landbruksselskaps gullmedalje

Sjøvold er tildelt medaljen for sitt engasjement, og sin innsats for norsk og trøndersk landbruk. Et brennende engasjement for jordvernet er noe som karakteriserer Sjøvold, både som lokalpolitiker og sentralt tillitsvalgt i en Norsk bonde og småbrukerlag.

Ble overrasket

Knut Sjøvold forteller til Malviknytt at han var engasjert til å spille under festmiddagen og det var da han skulle spille fanfare at gullmedaljen ble kunngjort.

– Jeg skulle jo egentlig ikke delta på dette i år, men Tore Bjørkli fikk overtalt meg til å ta et spille oppdrag og da han leste opp hvem som skulle få medaljen forstod jeg hvem det gjaldt, forteller den aktive pensjonisten.

– Overraskelsen ble nok så stor at jeg ikke rakk å reagere, men det var bare hyggelig og ikke minst trivelig å få denne æren. Det er ikke mange som har fått denne medaljen før så det er jeg stolt over.

Varaordfører i Malvik

Sjøvold ble medlem av Norsk bonde – og småbrukerlag i 1997. Da var han en av ildsjelene bak etablering av lokallag i Malvik kommune.  I 2000 ble han leder i Sør-Trøndelag bonde – og småbrukerlag. Sjøvold var nestleder i Norsk bonde og småbrukerlags landsstyre i perioden 2002- 2007. Der fungerte han også som leder i 6 måneder, skriver Fylkesmannen i Trøndelag i en pressemelding.
I tillegg har Sjøvold hatt en rekke verv både nasjonalt og regionalt.  Han har bl.a vært leder i KSL Matmerk og leder for aksjonsutvalget i Norges bonde og Småbrukerlag

Sjøvold deltok i fem jordbruksforhandlinger, og departementsråd i Landbruks- og matdepartementet, Per Harald Grue, skal ha uttalt at «aldri noen som har fått til så mye uten å heve stemmen!»

Sjøvold har vært aktiv lokalpolitiker og varaordfører i Malvik kommunen i perioden 2007-2015.

Både i sin tid som tillitsvalgt i Norges Bonde og småbrukerlag og som varaordfører i Malvik hadde Sjøvold et brennende engasjement for jordvernet.

Som tidligere aktiv musiker er trekkspillet ofte med når Sjøvold deltar på møter og konferanser. Det var også med når han 14. november 2018 deltok på konferansen, Trøndersk landbruk – hva nå!  Denne arenaen samlet landbruksforvaltningen og landbrukspartnerskapet i Trøndelag.

Under festmiddag ble gullmedaljen overrakt Sjøvold av landbruksdirektør Tore Bjørkli.

Vi gratulerer!