Onsdagens militære kolonner

Det er ventet sju militære kolonner gjennom Malvik onsdag.

Kolonnene vil gå langs E6 og Statens vegvesen ber de kjørende om å være oppmerksom og ikke bryte inn i kolonnene.

 • 7 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 13.30 – 19.37

Det er forventet stor militær trafikk både sør og nord for Malvik onsdag. Se oversikten her:

 • 1 kolonne E6 Værnes – Fiborgtangen 12.50 – 13.34
 • 1 kolonne E6 Værnes – Fiborgtangen 14.00 – 14.44
 • 2 kolonner E6 Værnes – Fiborgtangen 17.00 – 18.44
 • 7 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 13.30 – 19.37
 • 9 kolonner E6 Fiborgtangen – Rinnleiret 18.30 – 20.49
 • 1 kolonne E6 Værnes – Røra, fv. 755 Røra – Bjugn 06.00 – 10.10 (ikke kjent hvilke fylkesveier som skal kjøres over Fosen)
 • 1 kolonne E6 Værnes – Levanger 08.00 – 09.00
 • 1 kolonne E6 Værnes – Vinne 09.00 – 10.13
 • 5 kolonner E6 Ler – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 07.00 – 10.21
 • 1 kolonne E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Rinnleiret 11.45 – 14.14

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.