Kjære Kristin – dette mener jeg om abort, KrF og Erna

Innlegg av Eva Lundemo, ordførerkandidat for Malvik Høyre: Det er store spørsmål du som leder i Hommelvik AUF stiller, når du utfordrer meg som ordførerkandidat i Malvik, direkte på hva jeg mener om både abort, KrF og Erna.

Først av alt må jeg si dette er mine personlige meninger, da både som Eva og som ordførerkandidat for Malvik Høyre. Dette er en sak, som naturlig nok ikke vil komme på den lokalpolitiske agendaen, og er derfor ikke behandlet av Malvik Høyre.

KrF velger jeg å ikke mene så mye om, da jeg tror de kan tale sin egen sak. Men det er klart at jeg gjør meg noen refleksjoner rundt sperregrensen. Sperregrenser er som kjent på 4 %, og er ment å hindre små partier i å faktisk få for stor innflytelse, og mulig burde denne grensen vært noe høyere.

Denne gangen, utfordret KrF både partiene Høyre og Arbeiderpartiet på villigheten til å forhandle om nettopp abortloven. På denne måten kunne de, med sine 4,2 % sette dagsorden i Norsk politikk.

Kristin Clemet har uttalt at Erna Solbergs metode, er å lede regjeringsarbeidet annerledes enn flere av statsministrene før henne har gjort. Clemet mener dagens Statsminister er opptatt av at regjeringen skal være ett lag som står sammen om alle viktige beslutninger, og ikke minst at dette skal være reelt. Her tror jeg mange har noe å lære av landets Statsminister, også i lokalpolitikken i kommune-Norge.

Feministen i deg skal selvfølgelig få legge seg ned og skrike høyt, ta til motmæle, demonstrere og ta pennen fatt med store svevende ord, for å protestere, hvis du mener det vil være en konstruktiv løsning. Men jeg syntes det er trist at du som førstegangsvelger, faktisk mener dagens regjering møter kvinner landet over, med mistillit. Du skal selvsagt bestemme over egen kropp, og si: «Min kropp, mitt valg», men jeg håper vi kan ha en debatt basert på kunnskap, og ikke minst en fordomsfri og respektfull debatt.

Når jeg leser debatten som går om abortloven, forstår jeg godt at folk reagerer slik den har fremgått. Dessverre gis det inntrykk av at Høyre nå vil gjøre det vanskeligere å få abort, og ikke minst at Høyre vil true kvinnens rettigheter. Det er ikke rart at folk blir opprørt.

Slik jeg ser det, har ikke dagens regjering ment noe som helst om en eventuell endring ennå. Derimot mener jeg Statsminister Erna Solberg svarte ja på å kunne diskutere også denne vanskelig saken med KrF, men da under en meget klar forutsetning om at kvinnens rettigheter faktisk må styrkes ved eventuelle endringer.

På linje med mitt parti Høyre, mener jeg at abortloven skal ligge fast. Jeg er enig med Statsminister Erna Solberg, når hun sier at den mye omtalte paragraf 2c kan oppleves som diskriminerende av enkelte grupper, for eksempel de som har diagnosen Downs syndrom. Da ordlyden er som følger: «Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.»

Kvinner som søker abort etter tolvte uke, skal i like stor grad som i dag få innvilget dette også i fremtiden, og ingen skal måtte bære frem barn som ikke er levedyktige.
Forskjellen vil være at det som eventuelt oppleves som diskriminerende i loven, kan tas bort, og en har mulighet til å sette en viktig ny grense mot en ytterligere utvikling mot det som omtales som et sorteringssamfunn.

Jeg mener det er viktig at vi har en Statsminister, som er villig til å diskutere hvordan vi kan drøfte etiske problemstillinger i møte med den teknologiske og medisinske utviklingen. Det er en kjensgjerning, at vi i fremtiden vil kunne vite enda mer om både fosterets sykdom og avvik.

Jeg er for at abort skal være en trygg, selvbestemt mulighet. Norske kvinner skal selvfølgelig føle seg trygge, også når det gjelder deres rett til selvbestemt abort. Jeg mener kvinnens egen vurderinger er det som skal veie tyngst, men verdsetter at Statsministeren ønsker en lovtekst som ikke kan oppleves diskriminerende.

Parallelt med dette, er jeg nok av den oppfattelse at abort ikke bør brukes som prevensjon, og jeg er faktisk litt overrasket over at antallet gravide som har fått fjernet ett av to tvillingfoster, da ved en selektiv abort av ellers friskt foster, faktisk øker i antall.

Jeg har stor tillit til at partiledelsen i Høyre håndterer de forhandlingene som kommer, til det beste for alle.  Det er også naturlig å reflektere over om KrF sine krav til abortloven i regjeringsforhandlinger, muligens ville vært de samme hvis det var Arbeiderpartiet KrF forhandlet med?

Eva Lundemo
Ordførerkandidat Malvik Høyre

(For ordens skyld: Eva Lundemo er tilknyttet Malviknytt.no sin Kultur- og sportredaksjon)