Tett mellom kolonnene mandag

Statens vegvesen melder om mange militære kolonner gjennom Malvik mandag.

Her er oversikten basert på informasjon Forsvaret har frigitt:

 • 1 kolonne E6 Hjerkinn – Værnes 08.30 – 12.38
 • 4 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 12.00 – 17.28
 • 1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 15.00 – 18.58
 • 1 kolonner fv. 30 Haltdalen – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 15.40 – 18.44
 • 1 kolonne E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Rinnleiret 13.45 – 15.56
 • 1 kolonne E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Rinnleiret 17.30 – 19.41
 • 1 kolonne E6 Værnes – Fiborgtangen 06.00 – 06.38
 • 1 kolonne E6 Voll – Værnes 10.00 – 12.14
 • 5 kolonner Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren – Røros 07.00 – 13.31
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren – Haltdalen 06.00 – 09.14
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Ler 07.15 – 09.07
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Ler 10.30 – 12.22
 • 1 kolonne E6 Værnes – Støren 13.30 – 15.57

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer. Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk.

En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.