Militære kolonner lørdag

Her er oversikten over planlagte militære kolonner og militær trafikk gjennom Malvik lørdag 10. november.

  • 1 kolonne E6 Værnes – Støren, fv. 30 Støren – Alvdal, rv. 3 Alvdal – Elverum, rv. 2 Elverum – Eda (Sverige) 09.00 – 18.35
  • 5 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 12.00 – 14.00
  • 2 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 14.20 – 18.40
  • 1 kolonne fv. 30 Haltdalen – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 15.15 – 18.21
  • 7 kolonner E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren – Røros 07.30 – 12.16
  • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Ler 07.00 – 08.52
  • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren – Haltdalen 10.00 – 13.14

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer. Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.