Fredagens militærkolonner

Feltøvelsen i den store NATO-øvelsen Trident Junckture er ferdig og det militære utstyret skal tilbake på lagrene.

Det betyr kolonnekjøring av militære kjøretøy også gjennom Malvik.

Fredag kan vi forvente følgende transporter:

▪1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Værnes, kl. 06.00 – 10.40

▪1 kolonne E6 Frigård – Berkåk/Voll, kl.  10.00 – 12.38

▪2 kolonner E6 Frigård – Berkåk/Voll, kl.  17.00 – 20.38

▪4 kolonner Voll/Berkåk – Værnes/Frigård, kl. 08.30 – 13.41

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne. 

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer. 

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.