Torsdagens militære kolonner

Basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret har Statens vegvesen sendt ut melding om at det vil gå følgende militære kolonner på E6 gjennom Malvik torsdag 8.november:

 • 2 kolonner E6 Rinnleiret – Gåsbakken, kl. 06.00 – 09.44
 • 1 kolonne E6 Trondheim – Hell, E14 Hell – Storlien, kl. 03.21 – 06.00
 • 2 kolonner E6 Værnes – Gåsbakken, kl. 13.30 – 16.36
 • 2 kolonner E6 Ørland – Majavatn, rv. 73 Majavatn – svenskegrensa, kl. 07.00 – 06.21 (neste dag)
 • 2 kolonner E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren – Røros, kl. 07.45 – 11.12
 • 2 kolonner E6 Trondheim – Rinnleiret, kl. 18.45 – 21.06
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Støren, rv. 30 Støren – Røros, kl. 02.00 – 05.17
 • 1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen, kl. 18.00 – 20.57
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Furuhaugli/Dovrefjell, kl. 08.10 – 13.33
 • 1 kolonne E6 Frigård – Støren, fv. 30 Støren – Røros, fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 14.05 – 17.53
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Hjerkinn, fv. 29 Hjerkinn – Dalholen, kl. 08.00 – 13.23
 • 1 kolonne E6 Hell – Drevjamoen, kl. 09.19.03
 • 4 kolonner fv. 29 Alvdal – Hjerkinn, E6 Hjerkinn – Kvam, kl. 12.00 – 16-34
 • 7 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Bardufoss, kl. 02.00 – 10.00 (neste dag)

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Statens vegvesen tar forbehold om endringer. Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.

Trafikk i øvingsområdene

Feltøvelsen under Trident Juncture er ferdig. De neste dagene vil det være mye militær trafikk fra øvingsområdene og tilbake til oppsamlingsområdene. Deretter skal personell, materiell og kjøretøy transporteres ut av landet på de samme vegene og på samme måte som det kom inn – i militære kolonner. Forskjellen fra inn-transporten er at ut-transporten skal skje på kortere tid. Det må forventes forsinkelser, og i perioder store forsinkelser, på det aktuelle vegnettet ut november måned som følge av dette. Statens vegvesen anbefaler at man velger E6 Gudbrandsdalen fram til 15. november dersom man skal kjøre Oslo – Trondheim.