Bygger varmesentral på Sjøsiden

Byggingen av ny varmesentral for boenheter og næringsbygg på Hommelvik Sjøside er i gang og arbeidet skal være ferdig i løpet av året.

Varmesentralen vil bli 13 meter høy og er plassert vis á vis Sandfjæra Barnehage (se illustrasjon) og vil bli kledd i trepanel som øvrig bebyggelse på området. (saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon: NordEnergi

Varmesentralen skal levere 2 millioner kWh og brensel vil være trepellets. Pellets produseres av flis og høvelspon som blir til overs på lokale sagbruk. Biomassen varmes opp til 90 °C og presses gjennom en “kjøttkvern” til sylinderformede små staver.

Av all pelletsen som forbrennes i kjelen blir bare 0,3 % igjen som aske. Benyttes flis er askemengden sterkt varierende med kvalitet og fuktighet. Asken kan utnyttes til jordforbedring. Røyken som kommer fra pipa er hovedsakelig vanndamp.