Onsdagens kolonner gjennom Malvik

Onsdag forventes det mange militære kolonner gjennom Malvik på E6. 

Det er militært materiell som skal flyttes i samband med den store NATO-øvelsen Trident Junckture som pågår i Midt-Norge

Disse kolonnene kan du regne med onsdag 7.november: 

▪ 3 kolonner E6 Sessvollmoen – Fiborgtangen, kl. 07.00 – 18.27

▪2 kolonner fv. 31 Røros – Støren, E6 Støren – Bardufoss, kl. 18.00 – 23.33 (neste dag)

▪1 kolonne E39 Kristiansund – Leinstrand, E6 Leinstrand – Værnes, kl. 15.00 – 19.19

▪1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen, kl. 18.00 – 21.10

▪1 kolonne E6 Frigård – Berkåk, kl. 09.30 – 10.51

▪1 kolonne E6 Værnes – Fremo, kl. 09.00 – 09.58

▪1 kolonne E6 Oppdal – Værnes, kl. 08.30 – 11.26

▪1 kolonne E6 Berkåk – Værnes, kl. 09.30 – 11.44

▪1 kolonner E6 Voll/Berkåk – Værnes/Frigård, kl. 10.00 – 15.06

▪1 kolonne E6 Voll/Berkåk – Værnes/Frigård, kl. 18.45 – 21.06

▪2 kolonner E6 Værnes – Bjugn, kl. 06.00 – 10.41

▪2 kolonner E6 Bjugn – Værnes, kl. 11.00 – 16.48

▪1 kolonne fv. 700 Løkken Verk – Orkanger, E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Frigård, kl. 17.00 – 19.00

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer. 

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. 

Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.