Anda innstilt på tredje

Torgeir Anda fra Malvik er innstilt på tredjeplass i forslaget fra nominasjonskomiteen til Venstres liste i Trøndelag foran fylkestingsvalget neste år.

På det fire første plassene er foreslått Tove Eivindsen, Anne Cecilie Holm, Torgeir Anda og Knut Brandsås.

Venstre har i dagens fylkesting som består av 78 medlemmer tre representanter. Etter valget i 2019 vil fylkestinget ha 59 medlemmer.

Trøndelag Venstre har nominasjonsmøte i Trondheim lørdag 24 november.

Brenner for kollektivtrafikken

Torgeir Anda (63) er leder i Trøndelag Venstre. Sitter i formannskap og kommunestyret i Malvik fra 2015.

Han er andre varamedlem til Stortinget for Sør-Trøndelag. Er direktevalg til landsstyret i Venstre, vararepresentant til sentralstyret og medlem av programkomiteen for prinsipprogrammet.

Anda er rådgiver for bystyregruppa i Trondheim og fylkestingsgruppa til Venstre og har i noen år drevet sitt eget selskap Anda kommunikasjon AS. Var i 1979/80 leder av Unge Venstre nasjonalt.

Torgeir Anda er utdannet på NTNU i historie, geografi og sosiologi og bedriftsøkonomi fra BI. Jobbet som journalist i «Sør-Trøndelag», Nidaros og Dagens Næringsliv.

– Mine hjertesaker er å få et effektivt kollektivtilbud i hele Trøndelag. Ikke minst viktig å få på plass et jernbanetilbud med kvarters avganger fra Trondheim til Værnes, og halvtimes avganger på hele Trønderbanen med tog som går mye raskere enn i dag. Det er viktig for å binde Trøndelag sammen og det er god klima- og miljøpolitikk, sier Torgeir Anda i en pressemelding fra Trøndelag Venstre.

– Jeg ivrer for at hele Trøndelag skal dra nytte av det unike teknologimiljøet rundt NTNU og Sintef. Dette må også formidles gjennom et opplevelsessenter med vekt på teknologi. Jeg brenner også for å bedre tilbudet til de som trenger det mest, som funksjonshemmede, utviklingshemmede og de som sliter med rus og psykiatri, sier Anda.